حدیث روزانه

فرمایشات امام صادق علیه السلام به مفضل 7

وَ کُلُّ شَیْ‏ءٍ فِیهَا لِشَأْنِهِ مُعَد؛

 

 و همه چیز در جاى شایسته خود چیده شده است.‏

 

شگفتیهاى آفرینش (ترجمه توحید مفضل)، ص:46

۰ نظر

فرمایشات امام صادق علیه السلام به مفضل 6

وَ الْجَوَاهِرُ مَخْزُونَةٌ کَالذَّخَائِر؛

 

و جواهر، مانند چیز هایی که براى وقت نیاز اندوخته شده ، پنهان و انباشته شده است.

توحید مفضل، ترجمه حدیث روزانه

۰ نظر

فرمایشات امام صادق علیه السلام به مفضل 5

۲ نظر

فرمایشات امام صادق علیه السلام به مفضل 4

وَ الْأَرْضُ مَمْدُودَةٌ کَالْبِسَاط؛

زمین بسان فرش، گسترانیده شده‏

شگفتیهاى آفرینش (ترجمه توحید مفضل)، ص: 46

۲ نظر

فرمایشات امام صادق علیه السلام به مفضل 3

فَالسَّمَاءُ مَرْفُوعَةٌ کَالسَّقْف‏

آسمان، همانند سقف، بلند گردانیده شده‏

شگفتیهاى آفرینش (ترجمه توحید مفضل)، ص: 46

۰ نظر