حدیث روزانه

فرمایشات امام صادق علیه السلام به مفضل 16

فَلَا یَزَالُ یَتَغَذَّى بِاللَّبَنِ مَا دَامَ رَطْبَ الْبَدَنِ رَقِیقَ الْأَمْعَاءِ لَیِّنَ الْأَعْضَاء؛

 

پس مادام که بدنش تر و نازک است و امعایش باریک و اعضایش نرم و لطیف است تاب غذاهاى غلیظ ندارد به این شیر اغتذا مى‏ نماید.

 

توحید مفضل / ترجمه علامه مجلسى، ص: 59

۱ نظر

فرمایشات امام صادق علیه السلام به مفضل 15

فَإِذَا وُلِدَ صَرَفَ ذَلِکَ الدَّمَ الَّذِی کَان‏ یَغْذُوهُ مِنْ دَمِ أُمِّهِ إِلَى ثَدْیِهَا؛

 

و چون از مضیق رحم به وسعتگاه جهان در آمد و به نوع دیگر از غذا محتاج شد، مدبّر حقیقى همان خون کثیف را که در رحم، غذاى او بود به شیر لطف مبدل مى‏گرداند، و کسوت گلگون خون را از او کنده، لباس سفید شیر را بر او مى‏پوشاند.

توحید مفضل / ترجمه علامه مجلسى، ص: 58

۲ نظر

فرمایشات امام صادق علیه السلام به مفضل 14

هَاجَ الطَّلْقُ‏[1] بِأُمِّهِ فَأَزْعَجَهُ أَشَدَّ إِزْعَاجٍ وَ أَعْنَفَهُ حَتَّى یُولَد؛

 

 

 چون چنین شد مادرش را درد زائیدن از جا بر مى ‏آورد و او را بى ‏تاب مى ‏کند تا از او متولد مى ‏شود.

 

توحید مفضل ص 48

[1]  الطلق« بسکون الثانی» وجع الولادة(درد زائیدن)

۲ نظر

فرمایشات امام صادق علیه السلام به مفضل 13

حَتَّى إِذَا کَمَلَ خَلْقُهُ وَ اِسْتَحْکَمَ بَدَنُهُ وَ قَوِیَ أَدِیمُهُ عَلَى مُبَاشَرَةِ اَلْهَوَاءِ وَ بَصَرُهُ عَلَى مُلاَقَاةِ اَلضِّیَاءِ؛

 

و پیوسته این غذا به او مى رسد تا خلقش تمام مى شود و بدنش مستحکم مى شود،و پوستش قوت مباشرت هوا به هم رساند،و از سردى و گرمى متضرّر نشود،و دیده اش تاب دیدن روشنائى به هم رساند.

توحید المفضل ص 48

۲ نظر

فرمایشات امام صادق علیه السلام به مفضل 12

فانه یجرى الیه من دم الحیض ما یغذوه کما یغذوا الماء النبات؛

 

پس جارى مى شود به سوى او (جنین) از خون حیض آن مقدار که غذاى او شود چنانچه آب غذا مى باشد براى نباتات.

 

توحید المفضل ص 48

۰ نظر