قال النبی صلی الله علیه و آله:
«الحسن و الحسین خیر اهل الارض بعدی و بعد ابیهما، و امهما افضل نساء اهل الارض»؛
 
رسول خدا صلی الله علیه وآله می فرمایند:
حسن و حسین علیهما السلام پس از من و پدرشان بهترین اهل زمین هستند و مادر ایشان برترین زنان اهل زمین است.
ریحانة النبی صلی الله علیه و آله فصل سوم حدیث 5