قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ علیه السلام : النَّاسُ اثْنَانِ عَالِمٌ وَ مُتَعَلِّمٌ وَ سَائِرُ النَّاسِ هَمَجٌ وَ الْهَمَجُ فِی النَّارِ.

امام صادق علیه السلام :مردم دو دسته هستند کسانی که عالم وکسانی که در حال فراگیری علم هستند و بقیّه ی مردم مانند پشه های ریزی هستند که باد آن ها را جابجا می کند و چنین مردمی در آتش (جهنّم) می باشند.

ابن بابویه، محمد بن على، الخصال - قم، چاپ: اول، 1362ش؛ ج‏1 ؛ ص39