أَرْبَعٌ إِلَى جَنْبِهِنَّ أَرْبَعٌ‏ مَنْ مَلَکَ اسْتَأْثَرَ وَ مَنْ لَمْ یَسْتَشِرْ یَنْدَمْ کَمَا تَدِینُ تُدَانُ وَ الْفَقْرُ الْمَوْتُ الْأَکْبَرُ فَقِیلَ لَهُ الْفَقْرُ مِنَ الدِّینَارِ وَ الدِّرْهَمِ فَقَالَ الْفَقْرُ مِنَ الدِّین‏

 و نیز چهار چیز در کنار چهار چیز است:

هر که ملک یابد مستبد شود.

هر که مشورت نکند، پشیمان شود.

هر عملى مکافاتى دارد،

فقر: مرگ بزرگتر است، پرسیدند: فقر درهم و دینار؟ فرمود: نه، فقر دین.

تحف العقول / ترجمه جنتى، متن، ص: 19