وَ قَالَ علیه السلام: مَنْ تَذَکَّرَ بُعْدَ اَلسَّفَرِ اِسْتَعَدَّ.

امیر المونین علیه السلام : کسی که به یاد سفر طولانی آخرت باشد خود را آماده می سازد.

نهج البلاغة حکمت 280