در این جا به ترتیب فرمایش امام صادق علیه السلام چندین نکته وجود دارد:

1. محبت پیامبر بر کودکان : پیامبر صلی الله علیه واله نوه ی دختری خود را در دامن خویش قرار داده اند.

2. تعلیم ادب صحبت با بزرگتر :امام حسین علیه السلام به هنگام صحبت با پدر بزگشان سر مبارک را بالا نمودند بعد صحبت فرمودند.

3. ایجاد فضای محبت در خانواده: امام حسین علیه السلام در دامن پدر بزرگشان به ایشان اوّل شخص عالم اسلام ، می فرماید ای پدر...

4. سؤالی که به درد همگان می خورد: امام حسین علیه السلام سوالی پرسیدند که همه ی مسلمانان در پی جواب آن هستند.

5. ثواب زیارت پیامبر صلی الله علیه واله:بهشت برای زائر ایشان واجب می شود.

لطفا ما را در برداشت از احایث کمک بفرمایید.