اللهم صل علی محمد و ال محمد و صیرتنا الی محبوبک من التوبة.

بار الها برمحمد و الش درود فرست وما را به سر منزل توبه که محبوب توست برسان.

صحیفه سجادیه دعای 9

شرح:

توبه به معنی بازگشت از گناه و سرکشی، و پشیمان شدن از کردار ناپسند قبل است که دارای دو شرط اساسی است : شرط اول پشیمانی از عمل و ندامت از کار سابق ناهنجار، و شرط دوم، تصمیم قطعی بر انجام ندادن مجدد آن عمل غلط و ناصواب است، که این اعراض از گناه بسیار مورد عنایت و رحمت خداست، آن چنان که در روایت آمده خداوند ناله توبه کنندگان را بیش از مناجات عابدان دوست دارد.

حجت الاسلام حسن ممدوحی