قال رسول الله صلی الله علیه و اله: علیکُم بالعَفوِ فإنّ العَفوَ لا یَزیدُ العبدَ إلاّ عِزّاً فَتَعافُوا یُعِزَّکُمُ اللهُ.

 برشما باد به گذشت؛ زیرا گذشت جز عزت بنده را نیفزاید ؛از یکدیگر بگذرید تا خداوند شما را عزیز کند.

کافی اسلامیه/ترجمه مصطفوی ج3ص167-168