قال {امیر المونین} علیه السلام:مَنْ طَلَبَ شَیْئاً نَالَهُ أَوْ بَعْضَهُ‌.

جوینده چیزی یا به آن یا به برخی ار آن خواهد رسید.

نهج البلاغه/دشتی حکمت 386