امام صادق علیه السّلام:

کَسبُ الحَرامِ یَبینُ فی الذُّرِّیَّةِ؛

(اثر) کسب حرام، در نسل آشکار مى شود.

الکافی: ج ۵، ص ۱۲۵