امام حسن عسکری علیه السّلام

من کان الورع سجیته ، و الکرم طبیعته ، و الحلم خصلته ، کثر صدیقه؛

کسی که پارسایی خوی او ، و بخشندگی طبیعت او ، و بردباری خصلت او باشد ، دوستانش بسیار شوند .

مسند الامام العسکری ، ص ۲۸۹