پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله:

 

خَلَقَ اللّه عز و جل التَّوانِیَ والکَسَلَ ، فَزَوَّجَهُما فَوُلِدَ بَینَهُمَا الفاقَةُ؛

 

خداوند سستى و تنبلى را آفرید و میان آن دو را پیوند داد ؛ پس از آن دو ، فقر زاده شد.

الفردوس: ج۲ ص۱۸۸