وَ الْأَرْضُ مَمْدُودَةٌ کَالْبِسَاط؛

زمین بسان فرش، گسترانیده شده‏

شگفتیهاى آفرینش (ترجمه توحید مفضل)، ص: 46