وَ کُلُّ شَیْ‏ءٍ فِیهَا لِشَأْنِهِ مُعَد؛

 

 و همه چیز در جاى شایسته خود چیده شده است.‏

 

شگفتیهاى آفرینش (ترجمه توحید مفضل)، ص:46