امام باقر علیه السلام


عَلَیْکَ بِالدعاءِ لْاِخوانِکَ بِظَهْرِ الْغَیْبِ فَاِنَّهُ یَهیلُ الرِّزقَ؛

پشت سر برادران (دینى) خود دعا کن، که این کار روزى را به طرف تو سرازیر مى کند.

                        بحار الأنوار  ج‏73، ص: 60

 
روایت در این زمینه فراوان است لذا جناب کلینی رحمه الله در کتاب کافی شریف یک بابی بر این اساس گشوده اند. و اگر در روایت دقت شود اهمیت بحث روشن خواهد شد چراکه حضرت علیه السلام امر بر این مطلب می کنند «علیک بالدعاء» و این نحوه دعا (پشت سر برادران)آثار فراوانی دارد که در این روایت اگر رزق را به معنای عام بگیریم به صورت کلی بیان فرموده اند البته به اضافه ی این نکته که می فرمایند:«یَهیلُ الرِّزقَ»سرازیر می کند.